การรับสมัครสอบนักบิน Student Pilot ไทย แอร์เอเชียร์ 2019

การรับสมัครสอบนักบิน Student Pilot ไทย แอร์เอเชียร์ 2019

ข้อสอบ aptitude test นักบิน ข้อสอบนักบิน ข้อสอบนักบิน pdf ข่าวสารการบิน ความรู้การบิน รีวิวสอบนักบิน สอบนักบิน 2562 อยากเป็นนักบินต้องทำอย่างไร

การรับสมัครสอบนักบิน Student Pilot ไทย แอร์เอเชียร์ 2019

 

การรับสมัครสอบนักบิน Student Pilot ไทย แอร์เอเชียร์ 2019

มาแล้ว!! เตรียมตัวให้พร้อมค่ะ! เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแอร์เอเชีย การรับสมัคร Student Pilot เริ่มลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thaiairasiacareer.com วันที่ 1 เม.ย. 2562 – 30 พ.ค. 2562 นี้ แล้วพบกันนะคะ

การรับสมัครสอบนักบิน Student Pilot ไทย แอร์เอเชียร์ 2019

คุณสมบัติ

1.สัญชาติไทย (ไม่จำกัดเพศ)

2.มีอายุไม่เกิน 28 ปี (ปีปฎิทิน) โดยผู้สมัครเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2534 เป็นต้นไป

3.เพศชายพ้นพันธะทางทหาร (มี ส.ด.8 หรือ ส.ด. 43)

4. ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร

5. มีสุขภาพแข็งแรง สายตาปกติ (สายตาสั้น/ยาวไม่เกิน 300 หรือ เอียงไม่เกิน 150) หากผ่านการทำ Lasik หรือ PRK ต้องผ่านมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี (ไม่เกินวันที่ 1 มิถุนายน 2561)  โดยก่อนการผ่าตัดจะต้องมีค่าสายตาตามที่กำหนดข้างต้น

6.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือกำลังจะจบการศึกษาและได้ Transcript ฉบับสมบูรณ์ภายใน 31 กรกฎาคม 2562

7.ผ่านการทดสอบ TOEIC 650 คะแนนน ขึ้นไป

(รับเฉพาะผลสอบแบบ Personal เท่านั้น และสอบตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน เป็นต้นไป)

8. ไม่มีประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

(หากพบว่ามีประวัติ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับเข้าเป็นพนักงาน)

*หากพบว่ามีการทุจริตหรือปลอมแปลงเอกสาร ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับเข้าเป็นพนักงาน

การรับสมัครสอบนักบิน Student Pilot ไทย แอร์เอเชียร์ 2019

ฟรีข้อสอบ aptitude test นักบิน

Leave a Reply