เตรียมสอบนักบิน ข้อสอบนักบิน ข้อสอบนักบิน pdf ติวสอบนักบิน

สรุปแนวข้อสอบนักบิน Student Pilot 2562

ข้อสอบ aptitude test นักบิน ข้อสอบนักบิน ข้อสอบนักบิน pdf ข่าวสารการบิน ความรู้การบิน

สรุปแนวข้อสอบนักบิน Student Pilot 2562

สวัสดีครับ เพื่อนๆ วันนี้เรามาดูสรุปแนวข้อสอบนักบินเพื่อเตรียมสอบ Student Pilot 2019 กันครับ

Student pilot PG

ตารางสอบ

8.15 – 10.15 น.              Aptitude test                              120 ข้อ + ด้านหลังอีก 10 ข้อ

10.40 – 11.40 น.            Basic Knowledge                       50 ข้อ

11.40 – 13.10 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.20 – 14.50 น.            Mathematics                              80 ข้อ

15.10 – 16.00 น.            Physics                                      80 ข้อ

17.00 – 18.00 น.            English                                     50 ข้อ

Aptitude test 120 ข้อ + 10 ข้อ ประกอบไปด้วย  5 part

Part 1 Aptitude test 40 ข้อมีตั้งแต่

 • ให้โจทย์มาแล้วเราเลือก 1 ใช่ 2 ไม่ใช่ 3 ไม่แน่ใจ
 • เลือกงานที่เราอยากจะทำที่ชอบ 1,2,3
 • เลือกงานที่เราไม่อยากจะทำ 1,2,3
 • เลือกว่าเราเป็นคนแบบไหน

Part 2 คำนวณเลขอย่างง่าย บวก ลบ คูณ หาร ประมาณ 20 ข้อ 

สนใจสั่งซื้อขอสอบนักบิน Student Pilot ติดต่อ

watcharaw
pilotthailand

Part 3 ความสามารถทางเหตุผล โดยการกำหนดโจทย์มาแล้ววิเคราะห์ผล

 1. มีคน 6 คน มีลักษณะตาและผมดังนี้

Jo         มีตา 2 ชั้น ผมสีน้ำตาล

Jim       มีตา 1 ชั้น ผมสีดำ

Jum      มีตา 1 ชั้น ผมสีน้ำตาล

Joy       มีตา 2 ชั้น ผมสีดำ

Jib        มีตา 2 ชั้น ผมสีน้ำตาล

Jae        มีตา 2 ชั้น ผมสีดำ

ใน 6 คนนี้มี 2 สัญชาติ สัญชาติละ 3 คน คนที่มีสัญชาติต่างกันจะต้องมีลักษณะต่างกัน 2 อย่าง

 1. a) Jim มีสัญชาติเดียวกับใคร
 2. b)         Jum มีสัญชาติเดียวกับใคร
 3. รถไฟสายหนึ่งมี 11 สถานี โดยเริ่มจากสถานีที่ 0,1,2,…7,8,9,x โดยค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 10 บาท และลดลงสถานีละ 2 บาท โดยค่าโดยสารต่ำสุดคือ 2 บาท
 4. a) ถ้านั่งจนสุดสายจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
 5. b) ถ้าขึ้นสถานีที่ 0 แล้วลงสถานีที่ 4 เสียเงินกี่บาท
 6. c) ลงสถานีที่ 8 เสียเงิน 28 บาท ขึ้นจากสถานีไหน
 7. มี A,B มีเงิน โดย A มี 1 บาท เมือนาทีที่ 1 และนาทีถัดไปจะเพิ่มทีละ 1 บาท ส่วน B นาทีที่ 1 มี 8 บาท นาทีต่อไปลดลงทีละ 1 บาท โดยมีเงื่อนไขคือ เมื่อเวลาที่จำนวนเงินของ A=B , แทน A ด้วย A-2 , แทน B ด้วย B+2
 8. a) A มีค่าสูงสุดเท่าไหร่
 9. b) B มีค่าสูงสุดเท่าไหร่
 10. c) เมือไหร่ที่ A=B
 11. d) ผลรวมของ A+B เป็นอย่างไร
 12. ให้อัตราแลกเปลี่ยนดังนี้

3.2 ดอลลาร์ แลกได้ 100 บาท

1 บาท แลกได้ 3.3 เยน 64 ดอลลาร์แลกได้กี่เยน

 1. ห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างและยาวด้านละ 6 เมตร ปูกระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้างและยาว 10 นิ้ว จะต้องใช้กระเบื้องกี่แผ่น
 2. ซื้อสินค้ามา 25 ล้านบาท ขายต่อไปได้กำไร x% ขายไปเท่าใด
 3. ซื้อสินค้ามา 1,000 ชิ้น ราคาชิ้นละ 4 บาท มีค่าใช้จ่ายในการขาย 3,000 บาท ราคาขายให้ได้กำไรต่อชิ้น 100% ของราคาซื้อ + ค่าใช้จ่ายในการขาย แต่ขายแบบ 3แถม1 จะได้กำไรหรือขาดทุน
 4. ซื้อของมาราคา A-B บาท ขายไปราคา A+B บาท จะได้กำไรหรือขาดทุน
 5. เงือนไข

– A เป็นเพื่อนกับ B และ C

– B ว่ายน้ำไม่เป็น

– เพื่อนของ C ทุกคนเป็นตำรวจและว่ายน้ำ

 1. a) B เป็นเพื่อนกับ C หรือไม่
 2. b) B เป็นตำรวจหรือไม่
 3. – พนักงานที่มีเงินเดือนมากกว่า 50,000 บาท มีตำแหน่งบริหารจะได้นั่งรถประจำตำแหน่ง

– นาย B อาศัยรถของนาย A ไปทำงานในบริษัทเดียวกันทุกวัน

 1. a) นาย B มีเงินเดือนมากกว่า 50,000 บาท
 2. b) นาย A มีตำแหน่งบริหารหรือไม่
 3. คน 3 คน ปั้นโอ่ง 1,000 ใบ วันละ 6 ชั่วโมง เสร็จใน 5 วัน ถ้าโอ่ง 1,000 ใบ ทำวันละ 2 ชั่วโมง เสร็จใน 5 วันจะต้องใช้คนกี่คน
 4. ขนม A กิโลกรัมละ 230 บาท ขนม B กิโลกรัมละ 170 บาท ผสมกันในอัตราส่วนระหว่าง A กับ B เป็น 1:2 ต้องการขาย 6 กิโลกรัมโดยเอากำไร 30% จะต้องขายขนมผสมกี่กิโลกรัมละเท่าไร

13.กำหนดคำว่า meta soda tela แปลว่าน้ำร้อนมาก และให้เราหาว่าถ้าคำชุดนี้จะแปลว่าอะไร และถ้าต้องการแปลแบบนี้จะต้องเลือกคำใดแทนความหมายบ้าง

 1. ตึกแห่งหนึ่งมี 5 ชั้น โดยเริ่มจากชั้น 1 มีคน 3 คน โดยลิฟต์รับได้สูงสุดไม่เกิน 5 คน และจอดเพียง 3 ครั้ง โดยคนออกจากลิฟต์ที่ชั้น 5 จำนวน 5 คน
 2. a) ลิฟต์จอดชั้นไหนบ้าง
 3. b) ชั้น 2 มีคนขึ้นกี่คน
 4. c) ชั้นไหนลิฟต์ไม่จอด

  

Part 4 การแก้โจทย์ปัญหา น่าจะ 20 ข้อ มี 2 โจทย์

โจทย์ 1 ปล่อยน้ำเข้าที่ดิน 4 แปลงดังรูป โดยจะมีวาล์ว A-H เป็นตัวควบคุมการเปิดน้ำเข้าแปลง

โจทย์ ถ้าเปิดวาล์ว A,D ผลเป็นอย่างไร

ถ้าเปิดวาล์ว E,C ผลเป็นอย่างไร

ถ้าน้ำสามารถไหลเข้าและออกได้ การทำงานของวาล์วต้องเป็นอย่างไร ตัวไหนเปิด

ถ้าปิดวาล์ว E,H แล้วน้ำไม่ไหลเข้าแปลงสี่เหลี่ยมขวา เพราะอะไร

โจทย์ที่ 2 เป็นในอุตสาหกรรมควบคุมปริมาณการจ่ายน้ำและอุณหภูมิน้ำ

T1,T2               แสดงอุณหภูมิในถัง                     P1,P2,P3,P4                  ทำงานอัติโนมัติ

V1,V2               เปิด/ปิด โดย operator                  V3,V4                           เปิด/ปิด โดย A,B เป็นตัวควบคุม

A/B                  ตัวแสดงระดับน้ำในถัง ซึ่งจะสั่งให้ V3,V4 เปิด/ปิด

โจทย์จะถามว่า

ถ้าในถัง 1 ระดับน้ำต่ำกว่า 60% จะเกิดอะไรขึ้น

ถ้าในถัง 2 ระดับน้ำสูงกว่า 80% เกิดอะไร

ถ้าในถัง 1 อุณหภูมิน้ำ 55c อะไรเสีย

ถ้าระดับน้ำในถังที่ 2 ต่ำ ต้องทำอย่างไร

ถ้าน้ำขาออก ออกกระปิดกระปอย จะต้องทำอย่างไร

ถ้าในถังที่ 2 น้ำร้อนมาก จะทำอย่างไร

Part 5 จัดลำดับความสำคัญ 10 ข้อ ให้เรียงลำดับ 1-4 ท่าน ว่าเราจะทำอะไรก่อน-หลัง

เช่น วันนี้ทั้งวันฉันไปพบปะลูกค้าภายนอกและกลับมาออฟฟิศ เพื่อโทรหาครอบครัวเนื่องจากได้นัดหมายไว้ ปรากฏว่าหาโทรศัพท์ไม่เจอ ซึ่งโทรศัพท์เป็นรุ่นเก่าไว้รับเข้าโทรออก จะทำอย่างไร

 1. เปิด GPS เพื่อหาโทรศัพท์
 2. เดินกลับไปยังเส้นทางเก่าเพื่อค้นหาโทรศัพท์
 3. เดินค้นหาโทรศัพท์ที่สำนักงาน
 4. แจ้งอายัดเบอร์โทรศัพท์
 5. หาโทรศัพท์โทรไปบอกทางบ้าน
 6. แจ้งความโทรศัพท์หาย
 7. ไปซื้อโทรศัพท์ใหม่
 8. พยายามโทรศัพท์เข้าเครื่องดื่ม

Basic Knowledge 50 ข้อ เป็นภาษาอังกฤษ ชุด A

3

Bangkok Airways first began air transportation services in 1968 – established as “Sahakol Air”. it became the first private aviation company in Thailand. Initially, the airline provided  charter services by means of its first operational aircraft. “Trade Wind”. a two-engine 9-seater plane. Regular charter assignments came from the OICC (an American construction company), USOM, and a number of other organizations. which at the time, were engaging in oil and natural gas exploration in the Gulf of Thailand.

Parent Company                      Bangkok Airways Public Company Limited

1968, as Sahakol Air

4

Founded                                   1986, as Bangkok Airways

Headquarters                           Bangkok, Thailand

5

CEO& President                      Dr. Prasert Prasarttong-Osoth, Capt. Puttipong Prasarttong-Osoth

6

Operation Base                         Suvarnabhumi International Airport

Samui Airport (1989)

7

Sukhothai Airport (1996)

Privately-owned Airports          Trat Airport (2002)

IATA Code/ICAO Code            PG/BKP

Aircraft Fleet                           35

Frequent FlyerProgram            FlyerBonus,Bangkok Airways

Domestic : 12

Destinations                              International : 14

Website                                    http://www.bangkokair.com

ที่ขีดเหลืองไว้จะเป็นช่องว่างและให้เติมครับ ข้อ 1-7

 1. Bangkok Airways celebrated its 36th anniversary and unveiled its brand new campaign

“ASIA’S BOUTIQUE AIRLINE”

 1. Aircraft in feet “A319 ลำ, A320 8 ลำ, ATR72-500 8 ลำ, ATR 72-600 7 ลำ”
 2. website สมัคร Student pilot http://career.bangkokair.com

11.น้ำหนักกระเป๋า ที่สามารถนำขึ้นเครื่องโดยไม่ต้อง load คือ 5 kg.

12-13. boutique lounges are similar to business-class style lounges offered by other airlines, but the striking difference is that it is available to all passengers with no extra charge or hidden fees. Each lounge has a courtesy

13.the Blue Ribbon Club Lounges are now ready to server premium passengers flying with Bangkok Airwayscorner where passengers can treat themselves to a multitude of free snacks and various choices of hot or cold drinks. Passengers can also enjoy free internet access from one of several computer booths while a kid’s corner while a kid’s corner located within the lounge area will satisfy the needs of young children.

new business class.

 1. passengers flying on Bangkok Airways will never fly to their destination on an empty stomach.

Because in-flight meals.

15.Bangkok Airways provides the Unaccompanied Minor (UMNR) service for minors  travelling alone without a guardian that are aged between 6 to 12 years old.

 1. Children aged between 12-16 years old are not specifically required to use the unaccompanied service; however, we are happy to provide the service if requested.
 2. เหตุการณ์ไหนต้องมีการกรอกแบบฟอร์ม Declaration from (นำสัตว์เลี้ยงขึ้นเครื่อง,เอารถวิลแชร์,ผู้หญิงตั้งครรภ์29-32 สัปดาห์,อีกอันจำไม่ได้) ตอบ คนท้อง 29-32 สัปดาห์ต้องมีการกรอกแบบฟอร์ม

18.ของอะไรที่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ (ไฟแช็ค, power bank 30,000 mAh, กรรไกร, แอลกอฮอล์) 

 1. รางวัลใดที่ Bangkok airway ไม่ได้รับในปี 2016 (The world best regional airline Skytrax, Top 5 Best in Cabin Service – Worldwide. Top 10 Airline Overall Worldwide Worldwide . Best airport worldwide poll)
 2. คุณสมบัติข้อไหนที่ไม่สามารถสมัคร Student pilot 2016 ได้ (สูง 165 cm., ผ่านการเรียน ROTC (รด) , eye surgery 2016, อีกอันจำไม่ได้)
 3. Mascot ที่อยู่ใน http://www.bangkokair.com มีกี่ตัว ถ้าเป็น career.bangkokair.com/ จะมี 5 ตัว
 4. Mascot ตัวไหนที่เป็นเครื่องบิน ATR คือ Willy
 5. Bangkok / 16 September 2016- (Today) Bangkok Airways Public Company Limited together with the tourism Authoriy of Thailand, Samui Municipality, Samui Travel Association and Koh Pha-Ngan Hotels Association have joined hands to organize the “Ta Tiew Thai Pai Samui Travel Fair” to promote Koh Samui and Koh Pha-Ngan.
 6. to celebrate its 48th anniversary. Bangkok Airways commenced the operation of two new routes between Chiang Mai (CNX) and Mae Hong Son (HGN), and between Bangkok and Danang.
 1. Route บินใหม่ คือ Danang (DAD)
 2. Mandalay (MDL)
 3. Vientiane (VTE)

28.Danang (DAD)\

 1. Phnom Pehn(PNH)
 2. ถ้าต้องการไปเกาะตาชัย จะต้องลงที่สนามบินอะไร เท่าที่ดูมาลงสนามบินภูเก็ตหรือกระบี่ก็ได้ เช็คอีกที
 3. Maldives อยู่ที่มหาสมุทรหรือทะเลอะไร (มหาสมุทรอินเดีย)
 4. เกาะสมุยตั้งอยู่ในมหาสมุทรหรือทะเล (Ao thai)

IATA , ICAO,FAA,EASA

 1. Consisting of 268 airlines, primarily major carriers, representing 117 countries, member airlines account for carrying approximately 83% (IATA)
 2. It is headquartered in Montreal, Canada (IATA)
 3. the Chicago Convention, in Chicago lllinois on 7 December 1944 (ICAO)
 4. These include the construction and operation of airports, the management of air traffic, the certification of personnel and aircraft, and the protection of Us assets during the launch or reentry of commercial space vehicles. (FAA)

39.ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของ CAAT (สำนักการบินพลเรือน)

 1. “Attention please Bangkok airways flight PG199 bound for Samui is now ready to boarding “What does the announcement mean ? (PG199 is now ready to boading)
 2. แฟนคนล่าสุดที่เลิกกับ Taylor swift คือ Calvin Harris (มีนาคม 2015 – มิถุนายน 2016)
 3. อะไรที่ผิดกฎหมาย (Pokemon Go, zero dollar tour, welcome 1st year student tradition)
 4. FO ของ บางกอก
 5. เอกสารที่ต้องอัพโหลด Transcript ตัวเต็ม
 6. call “Pilot” alphabet “Papa-india-lima-oscar-tango”
 7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช้ EASA
 8. รูทบินไปจีน (ctu,kow,kwl)

Mathematics 80 ข้อ

 1. 1,3,7,15,31,63,… จำนวนต่อไปคืออะไร (127)
 2. ในการคัดเลือกกรรมการนักเรียนจำนวน 4 คนจากผู้สมัคร 6 คน ซึ่งประกอบไปด้วยชาย 4 คนและหญิง 2 คน ความน่าจะเป็นที่คณะกรรมการชุดนี้จะประกอบไปด้วยนักเรียนชายไม่น้อยกว่า 3 คนเป็นเท่าไหร่
 3.                               2.                                 3.                            4.
 4. ในการชั่งกระเป๋าเดินทาง 4 ใบ ปรากฏว่าได้น้ำหนักเป็น 15.5,14.8,14.5 และ 15.2 กิโลกรัม ถ้าชั่งน้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง 4 ใบนี้รวมกับอีกใบหนึ่งได้ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักกระเป๋า 5 ใบนี้รวมเป็น 16 กิโลกรัม แล้วน้ำหนักของกระเป๋าใบที่ 5 เป็นเท่าไหร่ ตอบ 15.2 kg
 5. เสา 2 ต้น ขนาดต่างกันปักลงพื้น ต้นที่ 1 สูง 8 เมตร ต้นที่ 2 สูง 24 เมตร ปักห่างกัน 30m ถามว่าเสาทั้ง 2 จะอยู่ห่างกันกี่เมตร (30m)
 6. ในการประกวดร้องเพลงรอบสุดท้าย มีผู้เข้ารอบ 3 คน ผู้เข้ารอบแต่ละคนต้องร้องเพลงหนึ่งเพลงโดยเลือกจากเพลงทั้งหมด 5 เพลงที่กองประกวดจัดไว้ให้ ความน่าจะเป็นที่จะมีผู้เข้ารอบอย่างน้อย 2 คนเลือกเพลงเดียวกัน เท่ากับเท่าไหร่
 7.                               2.                                 3.                            4.

6-7. กำหนดตารางแจกแจงความถี่สะสม

ของรายได้ของคนงาน 200 คน ดังนี้

รายได้ ความถี่สะสม
15-19 18
20-24 92
25-29 152
30-34 180
35-39 200

มัธยฐานและฐานนิยมมีค่าเป็นเท่าไหร่

 1. พี่น้อง 4 คนมี 2 คน ที่มีน้ำหนักเท่ากัน และหนักน้อยกว่าอีก 2 คนที่เหลือ ถ้าฐานนิยม,มัธยฐาน,พิสัย คือ 40,41 และ 6 กิโลกรัม ค่าเฉลี่ยของทั้ง 4 คนจะมีค่าเท่าไร่ (42)
 2. ข้อความใดต่อไปนี้เป็นสัจนิรันทร์ (สามารถหาค่าความจริงได้ )
 3. A เป็นเซตจำกัด B เป็นเซตอนันต์ ข้อใดถูกต้อง
 4. A เป็นซับเซต B b. B เป็นซับเซต A

Physics             80 ข้อ

 1. เรือเร็วแล่นไปทางทิศเหนือเป็นระยะ 30 กิโลเมตร ในเวลา 40 นาที หลังจากนั้นก็แล่นไปทางทิศตะวันออกอีก 30 กิโลเมตรในเวลา 20 นาที อัตราเร็วเฉลี่ยของเรือลำนี้มีค่ากี่ km/hr
 2. 30                       2. 45                                                     3.  60                          4. 67.5
 3. บนดวงจันทร์ ค่าความเร่งมีค่าเป็น 3m/s2 ทำการโยนวัตถุขึ้นไปด้วยความเร็ว 10m/s เมื่อเวลาผ่านไป 2 วินาที วัตถุมีความเร็วเปลี่ยนไปอย่างไร
 4. เพิ่มขึ้น 3m/s     2. เพิ่มขึ้น 6m/s           3. ลดลง 3m/s                 4. ลดลง 6m/s
 5. เครื่องเคาะสัญญาณไฟฟ้า 50 ครั้ง/นาที ให้รูปจุด A ห่างกว่า จุด B2 เท่า แสดงว่า ความเร็วของกระดาษ A มากกว่าของกระดาษ B 2เท่า
 6. โยนวัตถุด้วยความเร็ว 20 m/s จะใช้เวลาอีกกี่วินาที ถึงจะตกตำแหน่งเดิม (4 วินาที)
 7. ปล่อยวัตถุจากที่สูง เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาที จะมีความเร็วเท่าไหร่ (a=9.8 m/s^2) (98 m/s)
 8. วัตถุเคลื่อนได้ 4 รอบ ในเวลา 2 วินาที ความถี่มีค่าเท่าไหร่ (2 Hz)
 9. การเคลื่อนที่แบบ projectile ที่จุสูงสุดวัตถุจะมีความเร็วเป็นอย่างไร (มีความเร็วเท่ากับความเร็วในแนวราบ)
 10. ในการแกว่งเชือกที่ผูกกับจุ๊กก็อก ขึ้นบนหัว ข้อใดผิด
 11. เมื่อลดความยาวเชือก ความถี่จะเพิ่มขึ้น
 12. เมื่อเพิ่มน้ำหนักจุ๊กก๊อก ต้องใช้แรงเพิ่มขึ้น
 13. เมื่อลดน้ำหนักจุ๊กก๊อก ต้องใช้แรงเพิ่มขึ้น
 14. ปล่อยวัตถุ 1 kg. 10kg. และ 100 kg. จากตึก อันไหนจะตกถึงพื้นก่อน (ตกถึงพื้นพร้อมกัน)
 15. นาย ก มวล m1 และนาย ข มวล m2 ยืนนิ่งอยู่บนพื้นน้ำแข็งและลื่น ถ้านาย ก ผลักนาย ข ออกไป จนนาย ข มีความเร็ว v2 เทียบกับพื้น นาย ก จะพบว่า นาย ข เคลื่อนที่หนีด้วยความเร็วเท่าใดเทียบกับ นาย ก
 16. V2            2.V2                      3.V2              4.V2
 1. ออกแรงกดก้อนมวล 4 กิโลกรัม ให้ติดฝาผนังด้วยแรงซึ่งทำมุม 45 องศา กับแนวระดับสัมประสิทธิ์ความเสียดทานสถิตระหว่างฝาผนังกับก้อนมวลเท่ากับ 0.25 จงหาขนาดของแรงที่ทำให้มวลเริ่มไถลขึ้นได้
 2. 45.7 2. 58.8 N                       3. 75.4 N                       4. 91.4 N
 3. คานสม่ำเสมอมีมวล 10 กิโลกรัมแขวนไว้กับเพดานที่จุดหมุนลื่น จงหาขนาดของแรง F ในแนวระดับที่ต้นปลายคานด้านล่างให้คานแบนไปจากเดิม 30 องศา ดังรูป
 4. N                            2.  N                      3. 50 N                   4. 100 N
 5. เนื่องจากฝนตกทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นจาก 8m เป็น 10m แรงดันน้ำที่กระทำต่อเขื่อน จะเพิ่มขึ้นจากเดิม กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าความกว้างของเขื่อนคงที่
 6. 25% 2. 34%                          3. 56%                          4. 64%
 7. เมื่อปล่อยวัตถุจากที่สูงลงพื้น ขณะที่เข้าใกล้พื้น ความเร็วของวัตถุเป็นอย่างไร (เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนื่องมาจากแรงโน้มถ่วง)
 8. วัตถุก้อนหนึ่งมวล 0.5 kg ตกจากที่สูงจากพื้น 2,000 เมตร พบว่าอัตราเร็วของวัตถุก่อนกระทบพื้นมีค่าเท่ากับ 180 เมตร/วินาที ถ้า 25% ของพลังงานกลที่สูญเสียไปจากการต้านของอากาศกลายเป็นความร้อนที่สะสมในวัตถุก่อนกระทบพ้นวัตถุมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นจากเดิมเท่าไหร่ (กำหนดให้ความจุความร้อนจำเพาะของวัตถุเท่ากับ 500 J/kg.K)
 9. 0.2 C 2. 1.9 C                         3. 3.6 C                         4. 10.0 C
 10. ถังแก๊สใบหนึ่งมีปริมาณ 30 ลิตร บรรจุแก๊สออกซิเจนจำนวน 4 โมล ต่ออยู่กับถังอีกใบหนึ่งภายในเป็นสูญญากาศปริมาตร 20 ลิตร ดังรูป จงหาว่าเมื่อเปิดวาล์วจะมีแก๊สออกซิเจนไหลไปสู่ถังเปล่าได้อย่างมากที่สุดกี่โมล ถ้าการถ่ายเทนี้เกิดที่อุณหภูมิคงที่
 11. 2.4 โมล 2. 1.8 โมล                     3. 1.6 โมล                     4. 1.2 โมล
 12. แก๊สชนิดหนึ่งบรรจุอยู่ในกระบอกสูบที่ความดัน P และอุณหภูมิ 273K มีโมเลกุลเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเฉลี่ย V ชนฝาลูกสูบจำนวน f ครั้งต่อวินาที ถ้าเพิ่มปริมาตรกระบอกสูบเป็น 2 เท่าด้วยการขยายลูกสูบ โดยทำให้อุณหภูมิคงที่ ความถี่ในการชนฝาลูกสูบจะเป็นเท่าไหร่
 13.             2.                               3. f                               4. 2f
 14. คลื่นบนเส้นเชือกมีลักษณะดังรูป เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v กราฟข้อใด แสดงความสัมพันธ์ระว่างการกระจัด y ของจุด P(จุกหนึ่งบนเส้นเชือก) กับเวลา t ได้ถูกต้อง
 1. คลื่นน้ำเคลื่อนที่ผ่านจุดๆ หนึ่งไป 30 ลูกคลื่นในเวลา 1 นาที ถ้าคลื่นนี้เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 2 เมตรต่อวินาที จงหาระยะระหว่างเส้นคลื่นและท้องคลื่นที่อยู่ติดกัน
 2. 1m 2. 2m                            3. 3m                            4. 4m
 3. ในการทดลองเรื่องการหักเหของคลื่นผิวน้ำ เมื่อคลื่นผิวน้ำเคลื่อนที่จากบริเวณน้ำลึกไปน้ำตื่น ความยาวคลื่นความเร็วและความถี่จะเปลี่ยนไปอย่างไร
 4. ความยาวคลื่น ลดลง , ความเร็วลดลง , ความถี่คงที่
 5. ความยาวคลื่น มากขึ้น ,ความเร็วมากขึ้น, ความถี่คงที่
 6. ความยาวคลื่น ลดลง, ความเร็วคงที่, ความถี่มากขึ้น
 7. ความยาวคลื่น มากขึ้น, ความเร็วคงที่, ความถี่น้อยลง
 8. ลูกตุ้ม A B C D และ E แขวนกับเชือกที่ขึงตึง ดังแสดงในรูป เมื่อผลักลูกตุ้ม A ให้แกว่ง ลูกตุ้มใดจะแกว่งตามลูกตุ้ม A อย่างเด่นชัด
 9. ลูกตุ้ม B 2. ลูกตุ้ม C                     3. ลูกตุ้ม D                     4. ลูกตุ้ม E
 10. ปล่อยก้อนหินลงไปในบ่อลึก 20 เมตร พบว่าอีก 2.06 วินาทีต่อมาได้ยินเสียงก้อนหินตกกระทบก้นบ่อ อัตราเร็วของเสียงที่ได้จากข้อมูลนี้เป็นเท่าใด
 11. 333 m/s 2. 340 m/s                     3. 347 m/s                     4. 352 m/s
 12. เรือหาปลาลำหนึ่งตรวจฝูงปลาด้วยคลื่นโซนาร์ โดยส่งคลื่นดลความถี่สูงลงไปในทะเล ถ้าคลื่นดลทำมุมกับผิวทะเลเป็นมุม 30,45,60 และ 90 องศา ฝูงปลาในตำแหน่งไหนจะอยู่ใกล้เรือมากที่สุด
 13. 30 องศา 2. 45 องศา                     3. 60 องศา                     4. 90 องศา
 14. เสียงดัง 50dB จะมีความเข็มเสียงเท่าใด (ความเข็มเสียงต่ำสุดที่คนสามารถได้ยินคือ )
 15. ความถี่บีสต์คือ (แหล่งกำเนิดคลื่น 2 แหล่วงความถี่ต่างกัน เคลื่อนที่เข้ามาพร้อมกัน ซึ่งจะได้ยินเสียงดังค่อยสลับกัน)
 16. ฉายแสงสีเขียวความยาวคลื่น 550 นาโนเมตร ให้ตกกระทบตั้งฉากกับด้านหนึ่งของปริซึมสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งวางอยู่ในอากาศ ดังรูป ถ้าลำแสงที่ออกจากปริซึมเบนไปจากแนวเดิม 30 องศา จงหาดัชนีหักเหของปริซึมนี้
 17. 1.3 2. 1.5                3. 1.7                            4. 1.9
 1. ถ้าชายคนหนึ่งสูง 170 เซนติเมตร และตาของเขาอยู่ห่างจากส่วนที่สูงที่สุดในร่างกายเป็นระยะ 10 เซนติเมตร มีกระจกราบตั้งอยู่บนพื้นในแนวดิ่ง ขอบบนกระจกต้องอยู่สูงจากพื้นเท่าใด จึงจะทำให้เขามองเห็นเอว ซึ่งอยู่สูงจากพื้น 100 เซนติเมตร
 2. 100 cm 2. 130 cm                      3. 160 cm                                  4. 170 cm
 3. ลำแสงเลเซอร์ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร ตกกระทบตั้งฉากกับพื้นฝ้าที่สามารถกลืนแสงโดยสมบูรณ์ ถ้ากำหนดให้มีจำนวนโปรตรอนตกกระทบผิวดังกล่าวด้วยอัตรา อนุภาค/วินาที แรงที่ลำแสงเลเซอร์กระทำต่อพื้นผิวเป็นเท่าใด
 4. N             2. N                      3. N                                  4. N
 5. ให้อิเล็คตรอนเคลื่อนที่เป็นวงกลมอยู่ได้รอบโปรตรอน พลังงานจลน์ของอิเล็คตรอนจะเป็นกี่เท่าของขนาดพลังงานศักย์
 6. 0.25 เท่า 2. 0.5 เท่า                       3. 1 เท่า                                     4. 2 เท่า
 7. ในการทดลองของแฟรงค์-เฮิรตซ์ ถ้าใช้แก๊สไฮโดรเจนแทนไอปรอท และใช้ความต่างศักย์เร่งอิเล็คตรอนเท่ากับ 10.3 โวลต์ แก๊สไฮโดรเจนจะปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าได้มากที่สุดกี่ความถี่ (ถ้ากำหนดให้สถานะพื้นของอะตอมไฮโดรเจนมีพลังงาน -13.6 อิเล็คตรอน-โวลต์ หรือ -21.76×10 จูล
 8. 1 ความถี่ 2. 2 ความถี่                    3. 3 ความถี่                                4. 4 ความถี่
 9. ในการทดลองลูกเต๋าเพื่อเปรียบเทียบกับการสลายตัวของนิวเคลียร์กัมมันตรังสี นักเรียนคนหนึ่งใช้ลูกเต๋า 6 หน้า จำนวน 600 ลูก โดยแต้มสีไว้หนึ่งหน้าทุกลูก และหยิบลูกที่ขึ้นหน้าสีออกทุกครั้งที่ทอด จงประมาณว่าหลังจากการทดลองครั้งที่ 3 เมื่อหยิบลูกที่ขึ้นหน้าสีออกแล้วน่าจะเหลือลูกเต๋ากี่ลูก
 10. 250 ลูก 2. 300 ลูก                      3. 350 ลูก                                  4. 400 ลูก

3.2 สารกัมมันตรังสีโคบอลต์ -60 สลายตัวให้รังสีบีตาและรังสีแกรมมา โดยมีครึ่งชีวิต 5.30ปี จงหาเปอร์เซ็นต์ของสารกัมมันตรังสีที่เหลืออยู่เมื่อเวลาผ่านไป 15.9 ปี

 1. 6.25 % 2. 12.5%                       3. 18.75%                                  4. 25%

3.3 แกลแวนอมิเตอร์เครื่องหนึ่งมีความต้านทาน 1 กิโลโอห์ม สามารถอ่านกระแสได้สูงสุด 200 ไมโครแอมแปร์ ถ้าจะเปลี่ยนแกลแวนอมิเตอร์ให้เป็นแอมมิเตอร์ที่สามารถวัดกระแสสูงสุดได้ 200 มิลลิแอมแปร์จะต้องใช้ความต้านทานชั้นเท่าไหร่

 1. 5 2. 1                           3. 0.5                                     4. 0.1

34 ลูกบอลมีมวล 0.5 กิโลกรัม เข้าชนผนังในแนวตั้งฉากด้วยอัตราเร็ว 10 เมตร/วินาทีและสะท้อนกลับในแนวตั้งฉากกับผนังด้วยอัตราเร็วเดิม ถ้าช่วงเวลาที่ลูกบอลกระทบผนังเท่ากับ  วินาที จงคำนวณหาแรงเฉลี่ยที่ผนังกระทำต่อลูกบอล

 1. N                     2.  N                3.  N                               4.  N
 2. ในการทดลองเรื่องความเข้มของเสียง วัดความเข้มของเสียงที่ตำแหน่งที่อยู่ห่างออกไป 10 เมตร จากลำโพงได้ วัตต์/ตารางเมตร ความเข้มเสียงที่ตำแหน่ง 30 เมตรจากลำโพงจะเป็นเท่าใด
 3. 2.      3.       4.
 4. ลวดเหล็กกล้าสำหรับดึงลิฟต์ตัวหนึ่ง มีพื้นที่หน้าตัด 5 ตารางเซนติเมตร ตัวลิฟต์และสัมภาระในลิฟต์มีน้ำหนักรวม 2,000 กิโลกรัม จงหาความเค้น (stress) ในสายเคเบิล ในขณะที่ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งสูงสุด 2.0 m/
 5. 2.          3.          4.

37.เครื่องอัดไฮโดรลิกใช้สำหรับรถยนต์เครื่องหนึ่งใช้น้ำมันที่มีความหนาแน่น 800 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์กเมตรพื้นที่ลูกสูบใหญ่และลูกสูบเล็กมีค่า 1,000 ตารางเซนติเมตร และ 25 ตารางเซนติเมตร ตามลำดับ ต้องการยกรถยนต์หนัก 1,000 กิโลกรัม ขณะที่กดลูกสูบเล็กระดับน้ำมันในลูกสูบเล็กอยู่สูงกว่าระดับน้ำมันในลูกสูบใหญ่ 100 เซนติเมตร แรงที่กดบนลูกสูบเล็กมีค่าเท่าใด

 1. 230 N 2. 250 N                        3. 270 N                        4. 290 N
 2. น้ำตกแห่งหนึ่งสูง 50 เมตร ถ้าพลังงานศักย์ของน้ำตกเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานความร้อนทั้งหมด อุณหภูมิของน้ำที่ปลายน้ำตกจะมีค่าสูงขึ้นเท่าใด (กำหนดให้ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำ
 3. 0.12 °C 2. 0.21 °C                      3. 4.2 °C                        4. 8.4 °C
 4. จากการทดลองเรื่องปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก โดยทำการทดลองสองครั้ง ครั้งแรกใช้แสง A ครั้งที่สองใช้แสง B ได้ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสในวงจร (I) และความต่างศํกย์ (V) ดังกราฟ จงพิจารณาข้อสรุปต่อไปนี้

ก. แสง A มีความถี่น้อยกว่าแสง B

ข. แสง A มีความเข้มมากกว่าแสง B

ค. แสง B ต้องใช้ขนาดความต่างศักย์หยุดยั้งมากกว่าแสง A

ง. แสง A ทำให้เกิดโฟโตอิเล็กตรอนมีพลังงานจลน์มากกว่าแสง B

ข้อใดสรุปถูกต้อง

 1. ข้อ ก,ข และ ค 2. ข้อ ก และ ค                3. ข้อ ก และ ง                4. คำตอบเป็นอย่างอื่น
 2. อิเล็กตรอนตัวหนึ่งถูกเร่งด้วยความต่างศักย์ 13.2 โวลต์ เข้าชนกับอะตอมไฮโดรเจนที่อยู่ในสถานะพื้น การชนครั้งนี้จะสามารถทำให้อะตอมไฮโดรเจนอยู่ในระดับพลังงานสูงสุดในระดับ n เท่าใด (พลังงานสถานะพื้นของไฮโดรเจน = -13.6 eV)
 3. n = 7 2. n = 6                         3. n = 5                         4. n = 4
 4. ถ้าพบว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ X (a,b) Y เป็นปฏิกิริยาที่มีมวลรวมหลังปฏิกิริยามากกว่ามวลรวมก่อนปฏิกิริยา เมื่อประมาณว่านิวเคลียร์ X และ Y มีพลังงานจลน์น้อยมาก ข้อใดสรุปไม่ถูกต้อง
 5. ปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาดูดพลังงาน
 6. อนุภาค a มีพลังงานจลน์มากกว่าอนุภาค b
 7. ปฏิกิริยานี้ไม่สามารถเกิดขึ้นได้เอง
 8. ถ้าอนุภาค a และ b ไม่มีพลังงานยึดเหนี่ยว นิวเคลียร์ Y จะมีพลังงานยึดเหนี่ยวมากกว่านิวเคลียร์ X
 9. จากรูปเป็นแผนภาพแสดงบางส่วนของอนุกรมการสลายของนิวเคลียร์ธาตุหนัก ในนี้นิวเคลียร์ ก สลายเป็นนิวเคลียร์ ข และนิวเคลียร์ ข สลายเป็นนิวเคลียร์ ค ในระหว่างการสลายตัวจากนิวเคลียร์ ก->ข->ค จะปล่อยอนุภาคเรียงลำดับได้ดังนี้
 10. อนุภาคแอลฟา และอนุภาคบีตาบวก
 11. อนุภาคบีตาลบ และอนุภาคแอลฟา
 12. อนุภาคบีตาบวก และออนุภาคแอลฟา
 13. อนุภาคแอลฟา และอนุภาคบีตาลบ
 14. คน 2 คน ชักคะเย่อกัน ต่างคนต่างออกแรง F เท่ากัน ดึงที่ปลายทั้งสองของเชือกเส้นหนึ่ง ความตึงในเส้นเชือกเป็นเท่าใด
 15. 2F 2. F                               3. F/2                            4. 0
 1. พิจารณาลวดวงกลมที่มีกระแสไฟฟ้า I ผ่าน ดังแสงในรูป สนามแม่เหล็กลัพธ์ที่จุดศูนย์กลาง O ของวงกลมควรมีทิศอย่างไร (ไม่ต้องคิดสนามแม่เหล็กโลก)
 2. ทิศพุ่งขึ้นตั้งฉากกระดาษ
 3. ทิศพุ่งลงตั้งฉากในกระดาษ
 4. ทิศอยู่ในระนาบของกระดาษ
 5. ไม่มีทิศเพราะสนามแม่เหล็กเป็นศูนย์
 6. โรงไฟฟ้าขนาด 400 กิโลวัตต์ ส่งกำลังไฟฟ้าผ่านสายไฟที่มีความต้านทาน 0.25 โอห์ม ด้วยความต่างศักย์ 20,000 โวลต์ จงหากำลังสูญเสียไปในรูปความร้อนในสายไฟ
 7. 25W 2. 50W                          3. 75W                          4. 100W
 8. รถบรรทุกมวล 5,000 กิโลกรัม เคลื่อนที่บนพื้นราบในแนวเส้นตรงด้วยอัตราความเร็ว 20 เมตร/วินาที ถ้าต้องการให้รถนี้หยุดสนิทในระยะทาง 50 เมตร จะต้องใช้แรงต้านเท่าใด
 9. 5,000 N 2.10,000 N                    3. 20,000 N                   4. 40,000 N
 10. ลูกบอลมวล 0.5 กิโลกรัม ถูกปล่อยจากขอบหน้าต่างสูง 30 เมตร ทำให้ลูกบอลตกลงในแนวดิ่ง โดยมีความเร็วเริ่มต้นเป็นศูนย์ในระยะทาง 50 เมตร จะต้องใช้แรงต้านเท่าใด
 11. 100 J 2. 150 J                         3. 300 J                         4. 350 J
 12. ให้อนุภาคบวก เข้าสู่โต๊ะด้านขนานกับพื้น ปรากฏว่ามีสนามแม่เหล็กทิศพุ่งลง อนุภาคบวกจะเคลื่อนที่อย่างไร (ไปทางซ้าย)
 13. วัตถุ A,B,C มีประจุไฟฟ้า ถ้าเอา A กับ C มาเจอกันจะผลักกัน แต่ B กับ C จะดูดกัน ประจุแต่ละตัวคือประจุอะไร (A,C ประจุเหมือนกัน และ B เป็นประจุต่างจากA,C)
 14. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่หน้าที่ของหม้อแปลงไฟฟ้า (แปลงจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับ)
 15. ถ้าต้องการให้กระแสไฟฟ้าที่ขาออกหม้อแปลงสูงหรือหลอดไฟสว่าง จะต้องกำหนดอัตราส่วนของจำนวนรอบหม้อแปลงปฐมภูมิและทุติยภูมิอย่างไร (ปฐมภูมิมากกว่าทุติยภูมิ)
 1. สนามแม่เหล็กที่มาพร้อมกับการเคลื่อนที่ของแสงนั้นจะมีทิศทางอย่างไร
 2. ขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง
 3. ขนานกับสนามไฟฟ้า แต่เพศต่างกัน 90 องศา
 4. ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าและทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น
 5. ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้า แต่ขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของแสง
 6. คลื่นวิทยุ AM คือ (คลื่นที่สามารถเปลี่ยนแปลงแอมปิจูดตามความถี่ของคลื่น)
 7. อนุภาค A วิ่งได้ 20 รอบ ในเวลา 4 วินาที จะมีความถี่เท่าใด (5 Hz)
 8. ลวดโลหะขนาดสม่ำเสมอยาว 50 เซนติเมตร วัดความต้านทานได้ 0.4 โอห์ม ถ้าลวดถูกรีดให้เป็นเส้นเล็กลงขนาดสม่ำเสมอและมีความยาวเป็น 4 เท่าของความยาวเดิมแล้ว ความต้านทานไฟฟ้าของลวดโลหะเส้นเล็กจะมีค่าเท่าใด
 9. 0.8 W 2. 1.6 W                        3. 3.2 W                        4. 6.4 W
 10. รถยนต์แลนบนถนนตรงโดยมีความเร็วต้น 15 เมตร/วินาที ถ้ารถยนต์มีความเร่งคงตัว 3.0 เมตรต่อวินาทีในช่วงเวลานานเท่าไร รถจึงมีความเร็วเฉลี่ยเป็นสองเท่าของความเร็วต้น
 11. 5.0 s 2. 10.0 s                        3. 15.0 s                        4. 20.0 s
 12. ต้องใช้เวลานานประมาณเท่าใด ธาตุกัมมันตรังสีที่มีครึ่งชีวิตเท่ากับ 30 ปี จึงจะมีปริมาณเหลือเพียงร้อยละ 10 ของของเดิม
 13. 80ปี 2. 100 ปี                        3. 120 ปี                        4. 240 ปี
 14. สปริงเบาตัวหนึ่งถูกอัดไว้ ระหว่างรถทดลอง A กับ B ซึ่งมีมวล 1.0 กิโลกรัม และ 2.0 กิโลกรัม ตามลำดับ โดยสปริงไม่ได้ผูกไว้กับรถทดลองทั้งสอง เมื่อปล่อยให้รถทดลองทั้งสองเคลื่อนที่ออกจากกันด้วยแรงดันของสปริง พบว่าสุดท้ายรถ B มีอัตราเร็ว 0.5เมตร/วินาที จงหางานที่สปริงกระทำต่อระบบ

1.0.25 J                            2.0.5 J                           3. 0.75 J                        4. 0.85 J

 1. คานไม้สม่ำเสมอมวล 4.0 กิโลกรัม ยาว 2.0 เมตร วางอยู่บนพื้นระดับ จงหากำลังเฉลี่ยที่น้อยที่สุดในการออกแรงในแนวดิ่งเพื่อยกปลายคานด้านหนึ่งให้สูงจากพื้นเป็นระยะ 1.0 เมตร ในเวลา 2.0 วินาที
 2. 2. .                   3.                       4.
 1. A และ B เป็นทรงกลมที่มีรัศมีเท่ากัน แต่มวลของ A เป็นสองเท่าของมวลของ B ถ้าปล่อย A ให้ตกลงในแนวดิ่งพร้อมๆกับที่ขว้าง B ออกไปในแนวระดับ ดังรูป ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง ถ้าไม่คำนึงถึงความต้านทานของอากาศ
 2. A ตกถึงพื้นก่อน B
 3. A และ B ตกถึงพื้นด้วยอัตราเร็วเท่ากัน
 4. A ตกถึงพื้นพร้อมกับ B แต่ A มีอัตราเร็วกระทบพื้นมากกว่า B
 5. A ตกถึงพื้นพร้อมกับ B แต่ A มีอัตราความเร็วกระทบพื้นน้อยกว่า B
 6. คานไม้สม่ำเสมอมวล 4.0 กิโลกรัม ยาว 2.0 เมตร วางอยู่บนพื้นระดับ จงหากำลังเฉลี่ยที่น้อยที่สุดในการออกแรงในแนวดิ่งเพื่อยกปลายคานด้านหนึ่งให้สูงจากพื้นเป็นระยะ 1.0 เมตร ในเวลา 2.0 วินาที
 7. 5.0 W                         2. 10.0 W                      3. 20.0 W                      4. 40.0 W
 8. พัลส์ของแสงถูกส่งผ่านตัวกลางที่แบ่งเป็นชั้นๆ โดยแต่ละชั้นของตัวกลางมีความหนา L และมีค่าดัชนีหักเหตามที่ระบุในรูปพัลส์ใดใช้เวลาเดินทางผ่านตัวกลางมากที่สุด
 9. พัลส์ 1 2. พัลส์ 2                       3. พัลส์ 3                       4. พัลส์ 4
 10. เส้นทางตัดตรงระหว่างเมือง A และ B คือ 65km ถ้าเส้นทางจาก A ถึง B 79km ถ้าขนของจากเมือง A ไป B จะมีการกระจัดเท่าไหร่ (65km)
 1. เคลื่อนที่จากจุด A ไปจุด B ดังรูป ใช้เวลา x วินาที อัตราเร็วเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่
 2. นำวัตถุมาวางหน้ากระจกเว้าที่มีรัศมีความโค้ง 35 เซนติเมตร โดยวางห่างจากกระจกเป็นระยะที่ทำให้เกิดภาพจริงขนาดใหญ่เป็น 2.5 เท่าของวัตถุ อยากทราบว่าวัตถุห่างจากกระจกเป็นระยะเท่าไหร่
 3. 10.5 cm 2. 12.25 cm                    3.21.0 cm                      4. 24.5 cm
 4. เปรียบเทียบหลอดวาวแสงกับหลอดไส้

สั่งซื้อแนวข้อสอบนักบิน ข้อสอบ student pilot airasia 2019 ข้อสอบนักบิน

ติดต่อ:Line: watcharaw facebook http://m.me/pilotthailand กดเพิ่มเพื่อน line http://line.me/ti/p/~watcharaw โทร 0825979000

[PDF]DVD แนวข้อสอบนักบิน เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเตรียมสอบทุนนักบินผู้ช่วยทุกสายการบิน ได้แก่ การบินไทย ไทยสมายล์ แอร์เอเชีย นกแอร์ บางกอกแอร์เวย์ ไทย ไลอ้อนแอร์ [E-Book] จำหน่าย DVD เตรียมสอบนักบิน Student pilot ในตำนาน การบินไทย แอร์เอเชีย DVD Student Pilot Guide Book จัดเต็ม คุ้มค่าที่สุด คู่มือเตรียมสอบนักบินในตำนาน รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้ เก็งข้อสอบอย่างดี อยากเป็นนักบินต้องทำอย่างไร เจาะลึกเส้นทางการเป็นนักบิน แนวข้อสอบ ครอบคุลมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านการบิน เนื้อหาความรู้ แนวข้อสอบฟิสิกส์พร้อมเฉลยระเอียด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation) ประวัติของสายการบิน ข้อแนะนำจากนักบินในการสัมภาษณ์และทำคะแนนในรอบต่างๆ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ แบบฝึกหัด สำหรับฝึกทักษะ แนวข้อสอบของแต่ละสายการบิน ไฟล์เอกสาร .pdf พร้อมพิมพ์ จัดส่งในรูปแบบ DVD ทางไปรษณีย์ รวมข้อสอบเก่า แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test ภาษาอังกฤษ พื้นฐานวิศวกรรม ความรู้การบิน สอบสัมภาษณ์ Group Test แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test ความุ 4 GB เกือบ 10,000 ไฟล์พร้อมภาพ E-Book วิทยาศาสตร์ การบิน อนุกรม 3 มิติ ภาษาอังกฤษ สนใจติดต่อ ฟรีส่ง EMS วันถัดไป ติดต่อ:Line: watcharaw facebook http://m.me/pilotthailand กดเพิ่มเพื่อน line http://line.me/ti/p/~watcharaw โทร 0825979000 #อยากเป็นนักบิน #นักบิน #ข้อสอบนักบิน #สมัครนักบิน อยากเป็นนักบิน แนวข้อสอบนักบิน

Leave a Reply