ข้อสอบ aptitude test นักบิน student pilot

ข้อสอบ student pilot airasia 2019 ข้อสอบนักบิน

ข้อสอบนักบิน ข้อสอบนักบิน pdf ข่าวสารการบิน ความรู้การบิน

รีวิว ข้อสอบ student pilot AirAsia 2019 ข้อสอบนักบิน

สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวข้อสอบนักบิน Student Pilot AirAsia 2019

ข้อสอบทั้งหมด 3 Part

Part 1: Basic knowledge test คณิตศาสตร์ + ฟิสิกส์ 100 ข้อ (ไม่มีความรู้ทั่วไป)

1.ตีกอล์ฟให้ข้ามต้นไม้โดยต้นไม้สูง 40 m ระยะจากจุดตีไปต้นไม้ 60 m และระยะจากต้นไม้ยังหลุม 60 m จะต้องตีด้วยมุมเท่าไร (tan-1(4/3))

 1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นกราฟของ y= |x|+x1/2
 2. มวล m เคลื่อนที่ลงพื้นเอียงด้วยความเร่ง a ถ้าเปลี่ยนมวลเป็น 2 เท่า ความเร่งจะมีค่าเป็นเท่าใด (a เหมือนเดิม เพราะ ความเร่งในแนวพื้นเอียงคือ a = g sinø)
 3. z = i99 + i98 + i97 + … +i4 + i3 แล้ว 3z-2 มีค่าเท่าใด
 4. วัตถุความถ่วงจำเพาะ 0.8 มีส่วนที่ลอยพ้นน้ำ 2 m3 ส่วนทีจมอยู่ในน้ำคิดเป็นเท่าไร (8 m3)
 5. ลิมิตของ มีค่าเท่ากับเท่าใด
 6. รถคันหนึ่งวิ่งด้วยความเร็ว 20 m/s ได้เร่งเครื่องด้วยความเร่ง 3 m/s2 เป็นเวลานานเท่าไร ถึงจะทำให้ความเร็วเฉลี่ยมีค่าเป็นสองเท่า

8.ขว้างวัตถุในแนวราบจากภูเขาสูง H ตกกระทบพื้นทำมุม 45 องศา ความเร็วต้นของวัตถุเป็นเท่าใด ()

 1. โรงงานแห่งหนึ่งรับสินค้ามาล็อตละ 20 ชิ้น โดยจะสุ่มตรวจ 3 ชิ้น ถ้าไม่เจอข้อบกพร่องจะรับทั้งล็อตแต่ถ้าเจอชิ้นที่บกพร่องจะส่งคืนถ้าของ 20 ชิ้นมีชิ้นที่บกพร่อง 5 ชิ้น ความน่าจะเป็นที่จะรับของล็อตนี้จะเป็นเท่าไร
 2. วงกลมมีจุด 7 จุด จะสามารถสร้างรูปเหลี่ยมได้กี่รูป
 3. จุดในข้อใดผ่านวงกลม x2 + y2 = 8 ที่จุด (2,2)
 4. ระยะห่างระหว่างเส้นตรง l1 3x +2y-8=0 และ l2 6x+y+2=0 เป็นเท่าใด

13.ปล่อยวัตถุลงในบ่อลืก 45 m ปรากฎว่าอีก 3.10 วินาทีต่อมาได้ยินเสียงวัตถุกระทบก้นบ่อ ความเร็วของเสียงมีค่าเท่าใด (450 m/s)

 1. กำหนดให้ เมทริกซ์ขนาด 3×3, AB = 3I, adj(B) = 1/3detA, detA =?

15.กำหนดจำนวนมา 9 จำนวน 12,5,4,3,6,4,5,3,8 จะได้ค่ากลางตัวไหนเป็นตัวแทนข้อมูล

 1. เลนส์นูนเกิดภาพขนาด 2 เท่าของวัตถุ โดยมีความยาวโฟกัส x cm ควรวางวัตถุที่ระยะเท่าไร

17.กระจกเว้ามีรัศมีความโค้ง 36 cm เกิดภาพขนาด 1/9 เท่าของวัตถุ ภาพอยู่ที่ตำแหน่งไหน

 1. นาย A ส่องเลนส์พบว่ามีขนาดเป็น 3 เท่า โดยอยู่ห่างจากเลนส์ X cm ความยาวโฟกัสเท่าใด
 2. บริษัทจะสั่งซื้อเหล็กจากลูกค้า AA และ BB โดยมีการกระจายตัวดังรูป บริษัทควรเลือกของลูกค้ารายใด

www.facebook.com/PilotThailand

Student Pilot TAA

Part 1: Basic Knowledge test คณิตศาสตร์ + ฟิสิกส์

 1. คลื่นเคลื่อนที่จากน้ำลึกไปน้ำตื่น ความยาวคลื่นลดลงครึ่งนึง อัตราส่วนของความเร็วในน้ำลึกต่อน้ำตื่นเป็นเท่าไร – ตอบ 2
 2. จงหาสมการของผลรวม 3+33+333+333+…
 3. กำหนด -3 <=x<=3, 8<=y<=3 ค่าสูงสุดของ

4.กำหนดให้ z=

 1. พจน์แรกที่เป็นจำนวนเต็มลบของ 200, 182, 164,… มีค่าต่างจากพจน์ที่ 10 เท่าไร
 2. X กับ Y ต้องมีน้ำหนักเท่าไร
 3. ข้อใดถูกต้อง
t 0 1 2 3 4
v 200 180 160 140 120

 

 1. a = -20 m/s2
 2. v = -20t-20
 3. v=-20t-200
 4. น้ำมันที่ลอยอยู่บนผิวน้ำ จะมองเห็นเป็นสีต่างๆเนื่องจากสาเหตุใด (กฎการสะท้อนและการแทรกสอด)
 5. ถ้าต้องการให้ตำแหน่งมืดแรกของการเลี้ยวเบนผ่านสลิตเดี่ยวตรงกับตำแหน่งมือดที่สาวของริ้วจากการแทรกสอดสลิตคู่ อยากทรายว่าต้องให้ระยะห่างระหว่างช่องสลิตคู่เป็นกี่เท่าของความกว้างช่องสลิตเดี่ยว (5/2)
 6. มองผ่านเลนส์โพลาลอยด์ขึ้นไปในท้องฟ้าเวลาเช้า โดยหมุนแผ่นโพลาลอยด์ไปรอบๆแกนที่มองแสงที่ผ่านแผ่นโพลาลอยด์จะมีความเข้มแสงน้อยที่สุดเมือแนวแกนของโพลาลอยด์อยู่ในทิศใด (เหนือ-ใต้)
 7. เลนส์นูนอันหนึ่ง เมือลำแสงขนานมาตกกระทบจะรวมกันที่จุดห่างจากเลนส์ 5 cm ถามว่ารัศมีความโค้งวงเลนส์เท่าใด (10 cm)
 8. ความร้อยที่ทำให้น้ำปริมาณนึ่งมีอุนหภูมิเพิ่มขึ้น 3 c สามารถทำให้ก้อนโลหะห้อนหนึ่งมวลเป็น 2 เท่าของน้ำ มีอุณหภูมิสูงขึ้น 15 c ก้อนโลหะนั้นมีความจุความร้อนจำเพาะเท่าใด (c=0.418)
 9. วัตถุก้อนหนึ่งมีมวล 3,000 kg เมื่อนำไปชั่งบนดาวจูปิเตอร์ g เป็น 1/10 มวลเป็นเท่าไร (3,000 เท่าเดิม)
 10. ให้ความถี่เสียง 2 ค่า f1 = 500 Hz, f2 =512 Hz จงหาความถี่บีตส์ fb = |f1=f2|

15.ให้สมการเชิงซ้อน หา xy เป็นเท่าใด

16.จงหากำลังในการนำมวล 1,000 kg ขึ้นพื้นเอียง 30 องศา ความเร็ว 20 m/s

 1. ดีดกีต้าร์ทำให้เกิดคลื่นนิ่ง 4 loop ให้ f มา จงหา v
 2. กำหนดให้ A เป็นเมทริกซ์ 2×2, B = , AB = , A-1 =?
 3. เรื่องโมเมนตัม วัตถุมวล m ชนวัตถุมวล M ที่อยู่นิ่ง หลังจากชนแล้วติดกันไปความเร็วเป็น 3 เท่าของความเร็วเข้าชน M มีค่าเท่าใด
 4. 22x + 2x = 6, x =เท่าใด
 5. เมื่อโยนสิ่งของลงจากเครื่องบิน สิ่งของจะตกตามรูปใด
 6. ปล่อยสิ่งของจากความสูง H ถามว่าที่ตำแหน่ง H/2 วัตถุจะมีพลังงานจลน์เท่าไร
 7. เรื่องความเร็ว รถคันหนึ่งเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันออก ด้วยความเร็ว 120m/s มีลมพัดไปทางทิศเหนือ 50 m/s ถามความเร็วตอนหลังเป็นเท่าใด (130 m/s)
 8. ให้จุดยอด 2 จุด (2,1) และ (2,7) ของสามเหลี่ยมด้านเท่า พื้นที่เป็นเท่าใด
 9. ลูกบอล 12 ลูก โดย 8 ลูกเป็น AA, 4 ลูกเป็น BB สุ่มหยิบ 5 ลูก จะได้ BB ไม่เกิน 2 ลูกกี่วิธี
 10. ในการโยนเหรียญ ใครได้หัวก่อนเป็นคนชนะ มี A,B โดย A โยนก่อน ถามว่าความน่าจะเป็นที่ A ชนะในการโยนครั้งที่ 3 เป็นเท่าไร (1/8)
 11. ประจุลอยนิ่งระหว่างแผ่นตัวนำห่างกัน d ภายในสนามไฟฟ้า E ถามว่าแรงที่กระทำมีขนาดเท่าใด (F=qE/d)
 12. วัตถุ 2 ก้อนติดกันมวลต่างกันมีแรง F มากระทำ ถามว่าแรงปฎิกิริยาของทั้ง 2 ก้อนมีค่าเท่าไร
 13. เมื่อนำหลอดแก้วคะปิลลารีจุ่มในถ้วยน้ำร้อน พบว่าระดับน้ำในหลอดคาปิลลารีสูงขึนเมื่อน้ำเย็นลงเพราะสาเหตุใด (ความตึงผิวของน้ำร้อนน้อยกว่าน้ำเย็น)
 14. โจทย์ให้เครื่องใช้ไฟฟ้ามา 3 ตัว หน่วยเป็น W ถามหากระแสที่ได้เป็นเท่าไร

31.เครื่องใช้ไฟฟ้า จากเดิมใช้ไฟฟ้า 220 v เหลือ 110 v กำลังศูนย์เสียเท่าใด

 1. สนามแม่เหล็กที่มาพร้อมการเคลื่อนที่แสง จะมีทิศทาง (ตั้งฉากกับสนามไฟฟ้าและทิศทางการเคลื่อนที่แสง)

33.การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าต่อไปนี้ ข้อใดมีความยาวคลื่นสั้นที่สุด (แกรมมา)

 1. จงหาเลขมวลของนิวเคลียส์ซึ่งมีรัศมีเป็น 2/3 เท่าของนิวเคลียส (27,13)AI
 2. ปล่อยลูกบอลจากความสูง 4 m มากระทบพื้นมีการสูญเสียพลังงาน 20% จะกระดอนขึนสูงกี่เมตร (3.2 m)
 3. ถ้าวงโคจรรอบดวงอาทิตย์เป็นวงกลม และถ้ารัศมีของวงโคจรเพิ่มเป็น 2 เท่า อยากทราบว่าคาบในการเคลื่อนที่เป็นกี่เท่า () เท่า
 4. ให้กราฟ F กับ x ของ สปริงมาให้ เมื่อนำมวลมา 2 kg ไปติดที่ปลายปสริงนี้ ขณะถูกอัดเป็นระยะ 0.4 m แล้วปล่อยให้สปริงดีดออกเมื่อผ่านที่ระยะอัด 0.2 m มวลจะมีอัตราเร็วเท่าใด ()
 5. แบกข้าวสารในแนวราบและขึ้นไปแนวดิ่งสูง 3 m ถามหางาน (มีงานจากการนำขึ้นที่สูง mgh)

39.ให้สมการจุดประสงค์ P=4x+3y, x+y<=7, x=1, y>0 จงหาค่าสูงสุด (ตอบ 28)

 1. นำขดลวดทำความร้อนที่มีกำลัง 1,000 w จุ่มลงในน้ำมวล 500 g อุณหภูมิ 30 องศา ถ้ามีการสูญเสียความร้อนไป 30% อีกนานเท่าใดน้ำจะเดือด (3.5 นาที)
 2. ให้ขนาดวัตถุมาส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ กำหนดกำลังขยายเลนส์ใกล้ตากับใกล้วัตถุ ถามหาขนาดจริง
 3. นักประดาน้ำทนความดันเกจได้ 2.5 x 105 จะสามารถดำน้ำได้ลึกกี่เมตร
 4. เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ ถ้าความเร็วเพิ่ม 2 เท่า อะไรเพิ่ม 2 เท่าด้วย
 5. กำหนดให้ a,b,c เป็นจุดที่อยู่ในระนาบเดียวกันทำให้ตำแหน่งมา จงหาอัตราส่วน m,n
 6. ตรรกศาสตร์ หาว่าข้อใดสมมูลกัน
 7. ตรรกศาสตร์ ให้ข้อความมาถามว่านิเสธของข้อความนี้คืออะไร

47.เลขยกกำลัง ให้ สมการยกกำลังสองมา หาคำตอบของสมการ

48-49 จำนวนจริง

 1. ให้ a+3, a, a-2 เป็นลำดับที่เรียงกันเป็นเรขาคณิต ถามว่า 3 พจน์แรกเป็นอะไรบ้าง
 2. สถิติ เกี่ยวกับสมบัติของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

– ถ้านำ K + ทุกตัว ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเป็นอย่างไร

– ถ้านำ K คูณทุกตัว ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจะเป็นอย่างไร

 1. ถ้า (a,b] เป็นช่วงคำตอบของสมการ log2log3(2x-3) <=1 แล้ว a+b เท่ากับข้อใด
 2. อัตราการเปลี่ยนแปลง f(x) =6x แล้วอัตราการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ x=3 ถึง x=6 มีค่าเท่าใด

 

Part 1 Aptitude test มีทั้งหมด 5 part

Part A: หารูปห้าเหลี่ยมจากรูปที่กำหนดให้ มี 20 ข้อ เวลารวม 10 นาที

Part B: ให้ภาพลูกเต๋า 1 ลูก ทายว่าลูกเต๋าทั้ง 4 ลูก ข้อใดเหมือนลูกที่กำหนดให้ 20 ข้อ เวลารวม 10 นาที

Part C: ให้เฟืองมาถามว่าเฟืองชิ้นสุดท้ายหมุนอย่างไร เร็วกว่า ช้ากว่า เท่าเดิน 20 ข้อ 10 นาที

Part D: คิดเลขเร็ว โจทย์เป็นภาษาอังกฤษ +-x / ทั้งหมด 25 ข้อ 20 นาที

Part E: Memory มีรูปแผนที่มาให้และมีบล็อคมีรูป ทั้งหมด กระจายในแผนที่

ให้เวลาในการจำ 5 นาทีและคั่นด้วยการทำ Part D แล้วกลับมาทำ Part E โดยกระดาษคำตอบระบุตำแหน่งมาแล้วเราเลือกภาพไปเติม 15 ข้อ 8 นาที

Part 3: English 100 ข้อ ไม่มี listening

เติมคำ และอ่าน Passage

สั่งซื้อแนวข้อสอบนักบิน ข้อสอบ student pilot airasia 2019 ข้อสอบนักบิน

แนวข้อสอบนักบิน Student Pilot

ติดต่อ:Line: watcharaw facebook http://m.me/pilotthailand กดเพิ่มเพื่อน line http://line.me/ti/p/~watcharaw โทร 0825979000

[PDF]DVD แนวข้อสอบนักบิน เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเตรียมสอบทุนนักบินผู้ช่วยทุกสายการบิน ได้แก่ การบินไทย ไทยสมายล์ แอร์เอเชีย นกแอร์ บางกอกแอร์เวย์ ไทย ไลอ้อนแอร์ [E-Book] จำหน่าย DVD เตรียมสอบนักบิน Student pilot ในตำนาน การบินไทย แอร์เอเชีย DVD Student Pilot Guide Book จัดเต็ม คุ้มค่าที่สุด คู่มือเตรียมสอบนักบินในตำนาน รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้ เก็งข้อสอบอย่างดี อยากเป็นนักบินต้องทำอย่างไร เจาะลึกเส้นทางการเป็นนักบิน แนวข้อสอบ ครอบคุลมทุกเนื้อหาที่เปิดสอบ อ่านเข้าใจง่าย ตรงประเด็น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ความรู้ด้านการบิน เนื้อหาความรู้ แนวข้อสอบฟิสิกส์พร้อมเฉลยระเอียด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการบิน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบิน (Aviation) ประวัติของสายการบิน ข้อแนะนำจากนักบินในการสัมภาษณ์และทำคะแนนในรอบต่างๆ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการเดินอากาศ แบบฝึกหัด สำหรับฝึกทักษะ แนวข้อสอบของแต่ละสายการบิน ไฟล์เอกสาร .pdf พร้อมพิมพ์ จัดส่งในรูปแบบ DVD ทางไปรษณีย์ รวมข้อสอบเก่า แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา Aptitude Test ภาษาอังกฤษ พื้นฐานวิศวกรรม ความรู้การบิน สอบสัมภาษณ์ Group Test แบบทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ Personality Test ความุ 4 GB เกือบ 10,000 ไฟล์พร้อมภาพ E-Book วิทยาศาสตร์ การบิน อนุกรม 3 มิติ ภาษาอังกฤษ สนใจติดต่อ ฟรีส่ง EMS วันถัดไป ติดต่อ:Line: watcharaw facebook http://m.me/pilotthailand กดเพิ่มเพื่อน line http://line.me/ti/p/~watcharaw โทร 0825979000 #อยากเป็นนักบิน #นักบิน #ข้อสอบนักบิน #สมัครนักบิน อยากเป็นนักบิน แนวข้อสอบนักบิน

Ads by Google
หวยออนไลน์ LOTTOVIP FOX888 AKELOTTOBET CHUDJENBET RICHAWIN CAT888 แทงหวย24

Leave a Reply